top of page

Disclaimer

Bij het bezoeken van deze website wordt u verwacht onderstaande informatie te hebben gelezen en begrepen.

De gedeeltelijke of gehele, reproductie, verkoop, presentatie, publicatie, verdeling, aanpassing, verspreiding en gebruik voor commerciële doeleinden op welke wijze dan ook van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Anneleen's Healthy Choice en La lavande. Ook is het verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of om de informatie te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Dit geldt ook voor alle afbeeldingen die eigendom zijn van de eigenaar van Anneleen's Healthy Choice en La lavande. 

 

Anneleen's Healthy Choice en La lavande garandeert echter niet de geschiktheid, volledigheid, juistheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. Alle informatie komt voort uit zorgvuldige analyse en betrouwbare bronnen.

Anneleen's Healthy Choice en La lavande kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de gepubliceerde informatie.

Anneleen's Healthy Choice en La lavande kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat uit rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op de website verkregen informatie.

Indien er schade wordt veroorzaakt door technische fouten, of dat er schade voortvloeit uit onderbrekingen van

de website dan is Anneleen's Healthy Choice en La lavande hier niet aansprakelijk voor, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of,

uit de consultatie of het gebruik van de websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op de website

of de informatie die in laatstgenoemden vervat is, hier is Anneleen's Healthy Choice en La lavande niet aansprakelijk voor.

Anneleen's Healthy Choice en La lavande is ook niet aansprakelijk voor elektronische communicatie via deze website,

zoals de verzending van e-mailberichten, onderschepping, vertraging of manipulatie door derden van

deze communicaties.

Indien het gebeurt dat deze website een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn dan

is deze link is enkel informatief bedoelt en Anneleen's Healthy Choice en La lavande is niet verantwoordelijk voor het gebruik of de inhoud van die website.

Anneleen's Healthy Choice en La lavande verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit met uw uitrusting van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de website of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen.

Alle informatie op Anneleen's Healthy Choice en La lavande is van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor

algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie.

Er kan geen garantie gegeven worden met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De inhoud van deze website is zorgvuldig samengestelt, het is altijd mogelijk dat sommige informatie onvolledig, verouderd of onjuist is.

Bij het ontdekken van onjuistheden van de informatie die op de website staat vermeld, kan je dit melden via

het contactformulier.

Wat je terugvindt aan informatie op deze website is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van informatie op de website en eventuele beslissingen, die je op

basis van die informatie neemt. Indien je acute gezondheidsklachten hebt of jouw gezondheidsklachten verergeren adviseer ik jou om direct een gediplomeerd arts of psychiater te contacteren. Anneleen's Healthy Choice en La lavande is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor jouw gezondheidstoestand.

Er kunnen hyperlinks op deze website naar andere websites worden weergegeven waarover Anneleen's Healthy Choice en La lavande geen zeggenschap heeft of inhoudelijke of technische controle uitoefent. Omtrent de juistheid of

volledigheid van de inhoud of de beschikbaarheid van deze websites biedt Anneleen's Healthy Choice en La lavande geen enkele garantie .

Het opnemen van hyperlinks naar andere websites die niets te maken hebben met Anneleen's Healthy Choice en La lavande houdt geen enkel verwantschap verband, partnerschap of goedkeuring in vanwege Anneleen's Healthy Choice en La lavande met of van deze websites of van hun inhoud.

Ik vraag jou eerst contact op te nemen via het contactformulier met Anneleen's Healthy Choice en La lavande als je op je eigen website hyperlinks wil plaatsen naar deze website.

De afbeeldingen en video's die vertoont worden op deze website zijn afkomstig van volgende bronnen:

- Gratis afbeeldingen die Wix aanbiedt bij het aanpassen en ontwerpen van Anneleen's Healthy choice en La lavande, deze website is gecreëerd met www.wix.com

- Eigen afbeeldingen en video's van Anneleen Roeland 

Alle personen die te zien zijn op de foto's op deze website hebben hier vooraf toestemming voor gegeven (bij jongeren waren dit hun familieleden) om deze foto's online te laten publiceren door Anneleen Roeland op haar website www.lalavande.be en www.anneleenshealthychoice.com

Deze foto's worden enkel en alleen gebruikt ter verduidelijking van de diensten en producten die Anneleen Roeland in en voor haar zaak aanbiedt.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn verbonden aan deze website en bij het lezen of bezoeken van de website

word je geacht deze gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en deze te aanvaarden.

Zen Stones
bottom of page